Osnovi ekološke analize naftne i gasne industrije – 11.06.2019.

Osnovi ekološke analize naftne i gasne industrije – 11.06.2019.

 

Rezultati drugog kolokvijuma održanog u utorak 11.06.2019. i ukupan broj bodova ostvarenih na predispitnim obavezama prikazani su u tabeli:

Broj indeksa

Prezime

Ime

Prisustvo + aktivnost

Prvi kolokvijum

Drugi kolokvijum

Seminarki

Ukupno

Ocena

ME 52/2012 Živojinović Vladimir

0

0.0

5

ME 3/2014 Lukić Miloš

0

7

7.0

5

ME 12/2015 Tančić Nemanja

6

19

58.0

6

ME 35/2015 Korović Marko

6

10

21

37.0

5

ME 8/2016 Salamić Luka

0

0.00

0.00

ME 17/2016 Lukić Nataša

8

21

23

22.5

74.5

8

ME 25/2016 Bubnjević Nemanja

10

29

25.5

28.5

93.0

10

ME 26/2016 Burg Viktor

10

17.5

16

23

66.5

7

ME 33/2016 Barać Stefan

0

23

23.0

5

ME 39/2016 Tomić Boro

6

20

26.0

5

ME 40/2016 Ivanišević Miloš

9

23.5

42.5

5

ME 42/2016 Živanović Milutin

10

6.5

14.5

20

51.0

6

ME 49/2016 Karan Kristina

1

21

22.0

5

ME 2/2017 Jokić Gojko

8

0

8

16.0

5

ME 3/2017 Vidaković Veljko

9

18

18

23

68.0

7

ME 5/2017 Golubović Danijela

11

22.5

29

29

91.5

10

ME 6/2017 Čečavac Aleksandar

9

10

23

42.0

5

ME 7/2017 Savić Goran

8

22

26

56.0

6

ME 8/2017 Gibanica Dražen

10

27

26

63.0

7

ME 10/2017 Škamla Vladan

10

0

8

18.0

5

ME 11/2017 Milošević Sara

6

4

22

32.0

5

ME 12/2017 Gavrilović Nikola

9

7

26

42.0

5

ME 13/2017 Bardak Aleksandar

10

23

33.0

5

ME 14/2017 Tomić Ivana

10

3.5

0

6

19.5

5

ME 15/2017 Baba Kristian

5

17

22.0

5

ME 17/2017 Dragićević Andriana

10

7.5

7

6

30.5

5

ME 18/2017 Strika Milica

6

13.5

22

41.5

5

ME 19/2017 Dejakov Stefan

10

11.5

0

17

38.5

5

ME 20/2017 Ješić Milorad

4

22

26.0

5

ME 21/2017 Kalkan Radoslav

6

11

11

22

50.0

5

ME 23/2017 Marković Nemanja

10

8

12

22

52.0

6

ME 24/2017 Dokić Mihajlo

12

23.5

26

20

81.5

9

ME 26/2017 Ratković Ognjen

10

3

29

42.0

5

ME 27/2017 Pajić Milana

10

9

10.5

6

35.5

5

ME 28/2017 Gavrić Biljana

10

25

27

29

91.0

10

ME 29/2017 Zagorac Marko

10

18.5

23.5

29

81.0

9

ME 32/2017 Stefanoski Nikola

6

19

21

46.0

5

ME 33/2017 Milovanović Mila

10

16.5

29

55.5

6

ME 35/2017 Miljuš Nikola

7

14

22

22

65.0

7

ME 39/2017 Jeličić Bojan

8

11

23

21

63.0

7

ME 40/2017 Ćirić Jovana

8

10

18.0

5

ME 41/2017 Prijić Marijana

0

10

10.0

5

ME 45/2017 Balać Jovana

1

10

11.0

5

Studenti koji su obeleženi crvenom bojom nisu stekli uslov za potpis, samim tim ni uslov za polaganje ispita.

Grupe koje su, za teme seminarskog rada, imale kompanije: Statoil, Shell, Lukoil i Total treba da dođu na konsultacije u petak 14.06.2019. u 11h u kabinet 139A (sprat Mašinskog instituta).

 

Novi Sad,

13.06.2019.

Prof. dr Dunja Sokolović

MSc Bojana Despotović