Osnove prenosa toplote I kolokvijum – teorija 15.04.2019.

Osnove prenosa toplote I kolokvijum – teorija 15.04.2019.

Školska godina 2018/2019
Energetika i procesna tehnika
3. godina
Osnove prenosa toplote
R. br. Broj indeksa Prezime Ime 1 kol zadaci 1 kol teorija
1 M16364 Simić Milan
2 ME 53/2012 Sobin David
3 ME 22/2014 Blagojević Slobodan
4 ME 29/2014 Ćirić Vladimir
5 ME 14/2015 Lazić Stefan
6 ME 25/2015 Lukić Evanđelina
7 ME 31/2015 Pejić Boban
8 ME 43/2015 Torbić Ognjen
9 ME 44/2015 Bošnjak Vladimir
10 ME 45/2015 Cvijić Nenad
11 ME 47/2015 Skopljak Dejan
12 ME 48/2015 Perović Branislav
13 ME 54/2015 Bošnjak Bojan
14 ME 61/2015 Bosnić Boris
15 ME 1/2016 Belović Aleksandar
16 ME 2/2016 Tojagić Dušan 14 12
17 ME 3/2016 Cvijetić Nemanja 12 12
18 ME 4/2016 Lazić Marko
19 ME 5/2016 Herbut Elena np
20 ME 6/2016 Radović Zorana np 12
21 ME 7/2016 Lazić Zorana np 14
22 ME 9/2016 Brajić Siniša 12
23 ME 10/2016 Knežević Vesna 13 20
24 ME 11/2016 Simonović Miloš
25 ME 12/2016 Ilić Cvijeta 25 12
26 ME 13/2016 Perić Veljko np 14
27 ME 14/2016 Princip Gordan np 10
28 ME 15/2016 Filipović Đorđe 10
29 ME 16/2016 Pejić Miloš np np
30 ME 20/2016 Racić Milica 15 20
31 ME 25/2016 Bubnjević Nemanja
32 ME 29/2016 Zrnić Dragoljub np 20
33 ME 30/2016 Bobić Bojan 12 20
34 ME 31/2016 Jerković Bojana
35 ME 32/2016 Pavlović Nemanja
36 ME 35/2016 Kovač Damjan
37 ME 37/2016 Stanišić Nikola
38 ME 41/2016 Rakić Filip 12 17
39 ME 44/2016 Srnić Danijela
40 ME 45/2016 Sunajko Mila
41 ME 47/2016 Vuković Nemanja 12
Petrović Aleksandar np 20
Gaković Igor 13 17

Maksimalan broj bodova sa kolokvijuma je 20.

Da bi se kolokvijum položio, potrebno je minimum 10 bodova.

Sa predmeta