Održivo projektovanje u zgradarstvu

Održivo projektovanje u zgradarstvu

Zadovoljstvo nam je da pozovemo arhitekte i sve inženjere koji se bave građevinarstvom da učestvuju na otvorenim onlajn seminarima o održivom projektovanju zgrada, koji će se održati od 18.01. do 08.02.2022.
Ovi seminari su deo projekta „Ka održivoj budućnosti: održivo projektovanje zgrada“, koji finansira Međunarodni fond iz Višegrada i čini ga 8 projektnih partnera sa relevantnih evropskih univerziteta, kao što su:

 • Univerzitet za životnu sredinu i nauke o životu u Vroklavu, Poljska
 • Tehnološki univerzitet u Slovačkoj, Građevinski fakultet, Slovačka
 • Arhitektonski fakultet Univerziteta Sv. Ćirilo i Metodije, Severna Makedonija
 • Tehnološki univerzitet u Brnu, Građevinski fakultet, Češka Republika
 • Univerzitet tehnologije i ekonomije u Budimpešti, Mađarska
 • Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Srbija
 • Finansijsko-računovodstvena škola FINra Tuzla, Bosna i Hercegovina
 • Udruženje za održivi razvoj GENERA, Severna Makedonija

Teme koje će biti predstavljene na seminarima su:

 • Održivo urbanističko planiranje,
 • Održivo projektovanje zgrada,
 • LEED zgrade i sertifikacija,
 • Građevinska fizika,
 • Unutrašnji komfor,
 • Održivo upravljanje projektima,
 • Održivi sistem HVAC i
 • Cirkularna ekonomija.

Ukupno 4 seminara će biti održano (18.01, 25.01, 01.02 i 08.02), jednom nedeljno utorkom, sa početkom u 17 časova po srednjeevropskom vremenu.

Više informacija i linkovi za učešće na seminarima nalaze se na veb stranici: generamk.vordpress.com
Link za seminare je:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3acXgLmln-xG_7g9T5yNVOVOnuj3yG-5btbQzboW89jOc1%40thread.tacv2/1638352892911?context=%7b%22Tid%22%3a%223aee9954-3bd4-4e1e-920b-6179a06628f2%22%2c%22Oid%22%3a%22b8eb62cb-9695-4a8a-b8c6-c8d79471cbbb%22%7d

Pozivamo vas da zajedno kreiramo održivu budućnost u građevinskoj industriji.