Nikola Džolev

Nikola Džolev

Dragi sudenti,

moje ime je Nikola Džolev i čast mi je da mogu da vam se obratim. Kao što sam i ja dobijao podršku od ljudi sa fakulteta uvek imam dobru volju kada mogu i svoju podršku da pružim drugima, naročito mlađim kolegama i studentima. Nakon odličnog uspeha u gimnaziji, stečenog znanja i talenta za matematiku i fiziku, upisivanje Fakulteta tehničkih nauka mi je bio najlogičnija opcija, ono što meni leži. Naročito Departman za energetiku i procesnu tehniku (DEPT), ako se ima u vidu da nastavljam tradiciju porodičnog posla, koju je započeo moj otac osnivanjem firme doo “Termo-inženjering”, sada već davne 1991. godine.

Tokom studija išao sam na sve mašinijade, takmičio se iz matematike (2 puta osvojeno 1. mesto), mehanike i termodinamike, išao preko IAESTE na studentsku razmenu u Damask, družio se, aktivno pratio sva dnevna i noćna dešavanja i završio studiranje sa prosekom 9,03. Fakultet nije samo studiranje, već prilika za sveobuhvatan lični razvoj, stvaranje uspomena, poznanstava, mogućnosti za putovanja koja se pamte čitav život. Tu se stvara dobra osnova, šire pogledi na svet i razvija filozofija, koja će vas dalje u životu pratiti i na koje ćete se dalje nadograđivati. Nakon generacijske praznine u pogledu kadra, koja je na DEPT-u postojala, došle su nove generacije sada već iskusnih predavača, stručnih i ambicioznih ljudi koji iza sebe imaju brojne i značajne reference, kako iz domena nauke, tako i iz inženjerske praske. S obzirom da u životu lično više volim da sarađujem sa mlađim ljudima, a imao sam prilike da mnoge ljude sa DEPT-a upoznam lično, mogu slobodno da kažem da, uz poštovanje starijih profesora koji su postavili dobre temelje, nova generacija profesora na DEPT-u itekako ima veliki potencijal, znanja i volje da to znanje prenesu sadašnjim i studentima koji dolaze. Takođe je prisutna spremnost i fleksibilnost profesora da se suoče sa svim izazovima i prilagode promenama koje svakodnevno donosi ubrzani razvoj novih tehnologija.

Nakon završenog fakulteta, upisanih postdiplomskih studija i provedene 2 godine na mestu asistenta na predmetu Klimatizacija, grejanje i hlađenje (KGH), odlučujem se da sve to napustim i okrenem se privatnom poslu u porodičnoj firmi, koja se bavila projektovanjem i izvođenjem radova na izgradnji KGH instalacija. Nakon završenog diplomskog rada na temu “Gasne aprsorpcione toplotne pumpe”, na čijem eksperimentalnom delu sam proveo 2 meseca u Italiji, u jednoj od retkih fabrika u svetu koja se bavi proizvodnjom ovakve opreme, postajem distributer istih za Srbiju. S obzirom da sam imao prilike da projektujem, a potom učestvujem i vodim izvođenje radova na većim objektima (zgrade, tržni centri, sportske hale, bazeni itd.), stekao sam značajno iskustvo u praksi. Kako ne znate šta vam život nosi (a nikad ne recite nikad), desilo se da sam kroz učešće u konsultantskom timu na jednom od najvećih projekata u državi iz energetske efikasnosti pod nazivom “Rehabilitacija sistema daljinskog grejanja u Srbiji – faza IV KfW projekta” ponovo došao u saradnju sa DEPT-om i shvatio da sam sudbinski vezan za ovu instituciju. Nakon 6 godina pauze, u novom – starom okruženju, odlučujem da se vratim napuštenim postiplomskim studijama. Polažem zaostale ispite i magistarski rad na temu “Direktive EU i održiv razvoj energetike u zgradarstvu”. U svom istraživačkom radu stičem nova znanja uz razvoj novih ideja iz oblasti energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije, te uz šira tehnička i poslovna znanja i iskustvo dobijeno višegodišnjim praćenjem rada sistema daljinskog grejanja, a u saradnji sa iskusnim konsultantima iz zemlje i inostranstva, stvaram dobru dodatnu osnovu za dalji razvoj porodičnog biznisa. Zajedno sa ocem (magistrirao 1991. godine na DEPT-u) i bratom Igorom (docent na Departmanu za građevinarstvo i geodeziju) pokrećemo sopstvenu priču i sasvim novi projekat, na kojem je naša porodična firma investitor i glavni izvođač radova. Reč je o izgradnji energetski efikasnog naselja “Solarne doline” na obroncima Fruške gore na Petrovaradinu, o čemu se više možete informisati na www.solarnadolina.rs.

Tokom svog školovanja sam shvatio da meni lično uspeh donose nove ideje, novi projekti i primena novih rešenja i tehnologija, da volim da radim na neobičnim projektima, gde sam, na neki način, u dodiru sa inovacijama. Ovakvi projekti nose dozu neizvesnosti, a samim tim i rizika, ali se ne bojim da budem pionir u nečemu. Štaviše, to me dodatno motiviše i tera da uspem, da budem hrabar i da postavljam sebi visoke ciljeve. Kada radite nešto što volite i u šta čvrsto verujete, uspeh ne može da izostane, naročito ako imate i neke više ciljeve. 

Borite se, kako za lični i napredak svoje porodice, a pri tome znate da činite dobru stvar za društvo. Vrednosti za koje se naš tim zalaže su: stvaranje nove ponude na tržištu (u našem slučaju poboljšanje kvaliteta stanovanja), očuvanje pravih porodičnih vrednosti, povratak ljudi prirodi i zdravom način života, a sve to primenom rešenja održive zelene gradnje i održivog korišćenja energije. Ovakav projekat doprinosi urbanističkom razvoju i širenju grada, a kao pozitivan primer uspešne realizacije ovakvog koncepta verujem da predstavlja budući uzor i pokretačku energiju za mnoge ljude i slične projekte koji će se u budućnosti realizovati. Izlaženjem iz okvira ustaljenog i tradicionalnog, naš porodični tim okupio je ljude sličnog entuzijazma i pozitivne energije, tako da su sa izgradnjom prve faze naselja “Solarna dolina”, uz nova znanja i iskustva koja smo stekli, postavljeni dobri temelji za dalji razvoj projekta. I naravno, proverena je i izreka da “hrabre sreća prati” jer ko nema hrabrosti i ne želi da izađe iz svoje zone komfora, teško može da se nada nekom značajnijem napretku, uprkos talentu i inteligenciji.

Oduvek sam verovao i znam da moje školovanje, pa i odnedavno akademsko zvanje doktora tehničkih nauka na temu “Model energetskog iskorišćenja deponijskog gasa na deponijama sa recirkulacijom koncentrata i procedne vode” nije, i neće biti uzalud bačeno vreme, i da će sve, jednog dana, na neki način da se isplati. Ako ste se zapitali otkud sad deponije, odgovoriću da su energija, očuvanje prirodnih resursa i životne sredine sadašnjost i budućnost, i sasvim izvesno, jedan od najvećih izazova opstanka i daljeg razvoja društva u 21. veku. Ja lično volim da istražujem, nove izazove, a jedan takav mi je ponuđen na najmodernijoj deponiji u regionu. Osim što volim da budem deo novih tehničkih dostignuća, želim i sam da budem kreator promena, da svojim radom i angažovanjem podstaknem pozitivne promene, prvo kod sebe, a onda i u bližoj i daljoj okolini jer mesta za to uvek ima. Promene počinju našim učenjem, a DEPT je za mene, a još više verujem i sadašnje studente, pravi izbor, naročito ukoliko imate sklonosti ka ovoj oblasti mašinstva. Nesumnjivo ćete dobiti dobru osnovu, znanje i smernice koje će vam pomoći da pronađete sopstveni put u daljem razvoju vaše karijere. Postavite sebi visoke ciljeve i posvetite se realizaciji istih, samo hrabro napred, budite strpljivi na svom putu, uvek verujte u sebe i nikad ne recite – nikad!