Nacrt zakona o obnovljivim izvorima energije

Nacrt zakona o obnovljivim izvorima energije

Ministarstvo rudarstva i energetike objavilo je Nacrt zakona o obnovljivim izvorima energije, kao deo paketa novih propisa u kojem su i Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o energeticiNacrt zakona o energetskoj efikasnosti i racionalnoj upotrebi energije i Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima.

Javna rasprava o nacrtima zakona o obnovljivim izvorima energije je počela danas i trajaće do 9. februara. Novi zakon podrazumeva aukcije za dodelu premija i fid-in tarifa, usvajanje nacionalnog energetskog i klimatskog plana (NEKP), pravno reguliše status prozjumera i osnivanje energetskih zajednica.

Korišćenje energije iz obnovljivih izvora je u javnom interesu Republike Srbije i od posebnog značaja za Republiku Srbiju. U cilju ostvarivanja javnog interesa, Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinice lokalne samouprave donose strateške i druge dokumente, programe i planove za ostvarivanje ciljeva utvrđenih ovih zakonom i
obezbeđuju sredstva u svojim budžetima za ispunjenje obaveza utvrđenih ovim zakonom i strateškim dokumentima.

Načela su detaljnije razrađena po pojedinim oblastima i predstavljaju, kako se navodi u dokumentu, samo polaznu osnovu za diskusiju prilikom izrade nacrta zakona.

Cilj novog zakona je promena sistema podsticanja koja je u skladu sa evropskim dokumentom Smernice za državne subvencije za energetiku i životnu sredinu. Do sada sistem podsticanja se zasnivao na garantovnom otkupu električne energije.

Podsticajne mere mogu da steknu: 

1) hidroelektranu,
2) elektranu na biomasu,
3) elektranu na biogas,
4) vetroelektranu,
5) solarnu elektranu,
6) geotermalnu elektranu,
7) elektranu na biorazgradivi otpad,
8) elektranu na deponijski gas,
9) elektranu na gas iz postrojenja za tretman komunalnih otpadnih voda i
10) proizvodnju iz ostalih obnovljivih izvora energije.
Podsticaji se daju za električnu energiju proizvedenu u novoizgrađenim ili rekonstruisanim elektranama koje koriste obnovljive izvore energije.

U toku izrade nacrta zakona biće razmotrene sledeće podsticajne mere:

  1. tržišna premija koja može biti fiksna ili plivajuća,
  2. fid-in tarifa za mala postrojenja (elektrane ispod 500 kW i 3 MW za elektrane na vetar).

Novine u predlogu zakona:

Fid-in tarife i premije kao podsticaji:

Tržišna premija je vrsta operativne državne pomoći koja predstavlja dodatak na tržišnu cenu električne energije koju korisnici premije isporuče na tržište i koja se određuje u evrocentima po kWh u postupku aukcija. Tržišna premija obračunava se i isplaćuje na mesečnom nivou.

Fid-in tarifa je vrsta operativne državne pomoći koja se dodeljuje u obliku podsticajne otkupne cene koja segarantuje po kWh za isporučenu električnu energiju u elektroenergetski sistem u toku podsticajnog perioda. Fid-in tarifa može se steći za mala postrojenja i demonstracione projekte, u skladu sa ovim zakonom, podzakonskim aktom iz člana 47. ovog zakona. Fid-in tarifa obračunava se i isplaćuje na mesečnom nivou. Ministarstvo vrši dodelu prava na fid-in tarifu u postupku aukcija na osnovu raspoloživih kvota koje propisuje Vlada.

Proizvodnja električne energije iz OIE za sopstvenu potrošnju:

Na osnovu člana 59.  krajnji kupac ima pravo da priključi elektranu koja koristi obnovljive izvore energije na unutrašnje električne instalacije svog objekta za potrebe sopstvene potrošnje pri čemu instalisana snaga elektrane ne može biti veća od odobrene snage objekta krajnjeg kupca.

Kupac-proizvođač ima prava da:
1) proizvodi električnu energiju za sopstvenu potrošnju,
2) da skladišti električnu energiju i
3) da višak proizvedene električne energije isporuči u elektroenergetski sistem radi prodaje.
Kupac-proizvođač ima pravo na umanjenje računa u narednom obračunskom periodu, odnosno na naknadu od strane snabdevačaza višak električne energije koje isporuči u elektroenergetski sistem.

Zajednice obnovljivih izvora energije:

Zajednica obnovljivih izvora energije (Član 60) je pravno lice koje se osniva u skladu sa zakonom kojim je uređen pravni položaj udruženja i zasniva se na otvorenom i dobrovoljnom učešću svojih članova.  Primarni cilj osnivanja Zajednice je korišćenje obnovljivih izvora energije za zadovoljenje energetskih potreba članova zajednice na održiv način koji obuhvata ekološke, ekonomske ili socijalne koristi za članove kao i za lokalnu zajednicu i društvo.

Inovativne tehnologije:

U cilju povećanja korišćenja energije iz obnovljivih izvora, mogu se podsticati tehnologije u ranom razvoju koje koriste nove obnovljive izvore, kao što je zeleni vodonik i drugi energenti (Član 80.). Zeleni vodonik može se koristiti u oblasti toplotne energije, saobraćaja i prirodnog gasa u skladu sa odredbama ovog zakona i zakona kojim se uređuje energetika.

Izvor informacija: https://balkangreenenergynews.com/rs/ ; https://www.danas.rs/