Mogućnost zaposlenja u kompaniji DOO “REKORD ERDEŠ”

Mogućnost zaposlenja u kompaniji DOO “REKORD ERDEŠ”

Veći deo zaposlenih duži niz godina neposredno učestvuje u izgradnji investicionih i drugih objekata.

Kompanija raspolaže sa odgovarajućom kadrovskom strukturom i potrebnom mehanizacijom, opremom i alatom za izvođenje termotehničkih instalacija.

Kompanija poseduje sertifikat ISO 9001:2008.

Više informacija o kompaniji “REKORD ERDEŠ” možete videti na sajtu: https://rekorderdes.co.rs/

Kontakt:

Svi  zainteresovani studenti se mogu prijaviti kod asistenta Vladimira Munćana, putem e-mejla na vla.muncan@gmail.com/vladimirmuncan@uns.ac.rs uz kratak CV u prilogu.