Merenje i regulisanje, rezultati od 23.03.2019. 

Merenje i regulisanje, rezultati od 23.03.2019. 

REZULTATI ISPITA

Merenje i regulisanje MARTOVSKI APSOLVENTSKI ROK

br. Indeksa Prezime Ime Poeni Ocena
GT 13/13 Radojković Nikola 61 7 (sedam)
ME 17/14 Gužvica Boris 6 5 (pet)
ME 50/15 Svorcan Dragana 24 5 (pet)

 

Radovi se mogu pogledati svakim radnim danom / prostorija 6 (prethodno najaviti e-mail-om).
Predmetni nastavnik Doc. dr Miroslav Kljajić