Merenje fluidnih veličina – 15.06.2019.

Merenje fluidnih veličina – 15.06.2019.

 

Rezultati ispita iz predmeta MERENJE FLUIDNIH VELIČINA održanog u subotu 15.06.2019. su prikazani u tabeli:

 

Red. br.

Prezime i ime

Broj indeksa

Broj bodova

1.

Vurdelja Dejan

ME 30/2015

30

2.

Nađ Emilija

ME 19/2015

30

3.

Đurić Mladen

ME 9/2015

29

4.

Prole Jovan

ME 16/2015

26

5.

Rakočević Nikša

ME 38/2015

26

 

Radovi se mogu pogledati u petak 21.06.2019. u 11h u kabinetu MI 139A.

 

 

Novi Sad,

20. 06. 2019.

Predmetni nastavnik:

Prof. dr Siniša Bikić