Merenje fluidnih veličina – 01.02.2020.

Merenje fluidnih veličina – 01.02.2020.

 

Rezultati ispita iz predmeta MERENJE FLUIDNIH VELIČINA održanog u subotu 01.02.2020. su prikazani u tabeli:

 

Prvi kolokvijum:

Red. br.

Prezime i ime

Broj indeksa

Broj bodova

1.

Ćuk Milana

ME 31/2014

16

 

Drugi kolokvijum:

Red. br.

Prezime i ime

Broj indeksa

Broj bodova

1.

Ćuk Milana

ME 31/2014

28

 

Radovi se mogu pogledati u četvrtak 06.02.2020. u 11h u kabinetu MI 139A.

 

 

Novi Sad,

04.02.2020.

Predmetni nastavnik:

Prof. dr Siniša Bikić