Mehanika fluida – 30.01.2024.

Mehanika fluida – 30.01.2024.

Prvi  kolokvijum iz predmeta MEHANIKA FLUIDA 2 održanog 30.01.2024.g. položili su sledeći studenti:

 

R.br. Ime i prezime Br. indeksa Ocena
1. Nikolina Popović ME 24/20 8

 

Drugi  kolokvijum iz predmeta MEHANIKA FLUIDA 2 održanog 30.01.2024.g. nije položio niko od prisutnih kandidata.

 

R.br. Ime i prezime Br. indeksa Ocena
1. Nina Babić ME 11/20 10
2. Vladimir Bakša ME 21/20 8
3. Uroš Hadži Marjanović ME 22/20 8
4. Petar Ivić ME 17/20 7
5. Ivan Todorović ME 47/20 6
6. Tereza Budinski ME 16/20 6

 

Radovi se mogu pogledati u kancelariji 130A (sprat zgrade mašinskih instituta).

 

U Novom Sadu

31.01.2024.g.

Sa Katedre za mehaniku fluida i hidropneumatske sisteme