Mehanika fluida 2 – 14.04.2018.

Mehanika fluida 2 – 14.04.2018.

Prvi  kolokvijum iz predmeta MEHANIKA FLUIDA 2 održanog 14.04.2018.g. položili su sledeći studenti:

R.br. Ime i prezime Br. indeksa Ocena
1. Ljubomir Jović ME 2/13 10
2. Filip Petrović ME 49/14 6
3. Aleksandar Pavlica ME 12/14 6

 

Drugi  kolokvijum iz predmeta MEHANIKA FLUIDA 2 održanog 14.04.2018.g. položili su sledeći studenti:

R.br. Ime i prezime Br. indeksa Ocena
1. Aleksandar Pavlica ME 12/14 6

 

Radovi se mogu pogledati u ponedeljak 22.04.2018.g. u 15h  u kancelariji 130A (sprat zgrade mašinskih instituta).

 

U Novom Sadu

18.04.2018.g.

Sa Katedre za mehaniku fluida i hidropneumatske sisteme