Mehanika fluida 1 – 31.01.2023.

Mehanika fluida 1 – 31.01.2023.

Prvi  kolokvijum iz predmeta MEHANIKE FLUIDA 1 održanog 31.01.2023.g. položili su sledeći studenti:

 

R.br. Ime i prezime Br. indeksa Ocena
1. Dimitrije Trajković ME 28/13 6

 

Drugi  kolokvijum iz predmeta MEHANIKE FLUIDA 1 održanog 31.01.2023.g. položili su sledeći studenti:

 

R.br. Ime i prezime Br. indeksa Ocena
1. Nina Babić ME 11/20 10
2. Marko Matić ME 1/20 10
3. Branislav Bikicki ME 3/20 10
4. Ivan Todorović ME 47/20 7
5. Vladimir Perić ME 5/20 6
6. Uroš Hadži Marjanović ME 22/20 6
7. Jelena Seidl ME 20/20 6
8. Ognjen Ratković ME 26/17 6-

 

Studentkinja Jelena Seidl ME 20/20 se poziva na uvid radova.

 

Uvid u radove je u kancelariji 130A (sprat zgrade mašinskih instituta).

 

U Novom Sadu

01.02.2023.g.

Sa Katedre za mehaniku fluida

i hidropneumatske sisteme