Mehanika fluida 1 – 30.01.2024.

Mehanika fluida 1 – 30.01.2024.

Prvi  kolokvijum iz predmeta MEHANIKE FLUIDA 1 održanog 30.01.2024.g. položili su sledeći studenti:

 

R.br. Ime i prezime Br. indeksa Ocena
1. Jelena Vojvodić ME 32/18 6-

 

Drugi  kolokvijum iz predmeta MEHANIKE FLUIDA 1 održanog 30.01.2024.g. položili su sledeći studenti:

 

R.br. Ime i prezime Br. indeksa Ocena
1. Ivona Gvozdenac ME 11/21 10
2. Dejan Šukurma ME 3/21 10
3. Strahinja Ljubotina ME 9/21 10
4. Sara Mršić ME 14/18 6
5. Jelena Vojvodić ME 32/18 6

 

Uvid u radove je u kancelariji 130A (sprat zgrade mašinskih instituta).

 

U Novom Sadu

01.02.2024.g.

Sa Katedre za mehaniku fluida

i hidropneumatske sisteme