Mehanika fluida 1 – 29.09.2023.

Mehanika fluida 1 – 29.09.2023.

Prvi  kolokvijum iz predmeta MEHANIKE FLUIDA 1 održanog 29.09.2023.g. položili su sledeći studenti:

 

R.br. Ime i prezime Br. indeksa Ocena
1. Sara Mršić ME 14/18 6

 

Drugi kolokvijum iz predmeta MEHANIKE FLUIDA 1 održanog 29.09.2023.g.  položili su sledeći studenti:

 

R.br. Ime i prezime Br. indeksa Ocena
1. Vukašin Stokuća ME 11/18 6-

 

Uvid u radove je u kancelariji 130A (sprat zgrade mašinskih instituta).

 

U Novom Sadu

02.10.2023.g.

Sa Katedre za mehaniku fluida

i hidropneumatske sisteme