Mehanika fluida 1 – 22.09.2023.

Mehanika fluida 1 – 22.09.2023.

Prvi  kolokvijum iz predmeta MEHANIKE FLUIDA 1 održanog 22.09.2023.g. položili su sledeći studenti:

 

R.br. Ime i prezime Br. indeksa Ocena
1. Jovana Sirovljević ME 8/18 9
2. Vukašin Stokuća ME 11/18 6

 

Uvid u radove je u kancelariji 130A (sprat zgrade mašinskih instituta).

 

U Novom Sadu

22.09.2023.g.

Sa Katedre za mehaniku fluida

i hidropneumatske sisteme