Mehanika fluida 1 – 14.02.2023.

Mehanika fluida 1 – 14.02.2023.

Prvi  kolokvijum iz predmeta MEHANIKE FLUIDA 1 održanog 14.02.2023.g. položili su sledeći studenti:

 

R.br. Ime i prezime Br. indeksa Ocena
1. Stefan Dejakov ME 19/17 9
2. Jovana Medić ME27/20 6

 

Drugi  kolokvijum iz predmeta MEHANIKE FLUIDA 1 održanog 14.02.2023.g. položili su sledeći studenti:

 

R.br. Ime i prezime Br. indeksa Ocena
1. Tereza Budinski ME 16/20 10
2. Nikolina Popović ME 24/20 10
3. Teodora Vukić M3 1/20 10
4. Anđelka Lazarević ME 9/20 10
5. Srđan Božin ME 23/20 6
6. Miloš Ivanišević ME 40/16 6
7. Jovana Medić ME27/20 6-

 

Uvid u radove je u kancelariji 130A (sprat zgrade mašinskih instituta).

 

U Novom Sadu

17.02.2023.g.

Sa Katedre za mehaniku fluida

i hidropneumatske sisteme