Mehanika fluida 1 – 13.02.2024.

Mehanika fluida 1 – 13.02.2024.

Prvi  kolokvijum iz predmeta MEHANIKA FLUIDA 1 održanog 13.02.2024.g. položili su sledeći studenti:

 

R.br. Ime i prezime Br. indeksa Ocena
1. Marko Katanić ME 4/19 8
2. Milica Mandić ME 6/18 6
3. Nevena Tot Petin ME 7/20 6-

 

Drugi  kolokvijum iz predmeta MEHANIKA FLUIDA 1 održanog 13.02.2024.g. nije položio niko od prisutnih kandidata.

 

R.br. Ime i prezime Br. indeksa Ocena
1. Marko Katanić ME 4/19 8
2. Nevena Tot Petin ME 7/20 6

 

Radovi se mogu pogledati u kancelariji 130A (sprat zgrade mašinskih instituta).

 

 

U Novom Sadu

13.02.2024.g.

Sa Katedre za mehaniku fluida i hidropneumatske sisteme