Mehanika fluida 1 – 12.04.2019.

Mehanika fluida 1 – 12.04.2019.

Prvi  kolokvijum iz predmeta MEHANIKE FLUIDA 1 održanog 12.04.2019.g. položili su sledeći studenti:

 

R.br. Ime i prezime Br. indeksa Ocena
1. Zorana Lazić ME 7/16 6
2. Nikola Simić 16257 6

 

Drugi  kolokvijum iz predmeta MEHANIKE FLUIDA 1 održanog 12.04.2019.g. nije položio niko od prisutnih kandidata.

 

Uvid u radove je u kancelariji 139A (sprat zgrade mašinskih instituta).

 

U Novom Sadu

17.04.2019.g.

Sa Katedre za mehaniku fluida

i hidropneumatske sisteme