Mehanika fluida 1 – 08.04.2022.

Mehanika fluida 1 – 08.04.2022.

Prvi  kolokvijum iz predmeta MEHANIKE FLUIDA 1 održanog 08.04.2022.g.

 

R.br. Ime i prezime Br. indeksa Ocena
1. Tatjana Svirčević ME 42/18 6
2. Nemanja Jakovljević ME 54/16 6

 

Drugi  kolokvijum iz predmeta MEHANIKE FLUIDA 1 održanog 08.04.2022.g. položili su sledeći studenti:

 

R.br. Ime i prezime Br. indeksa Ocena
1. Petar Popović ME 49/19 10

 

Uvid u radove je u kancelariji 130A (sprat zgrade mašinskih instituta).

 

U Novom Sadu

11.04.2022.g.

Sa Katedre za mehaniku fluida

i hidropneumatske sisteme