Mehanika fluida 1 – 03.09.2021.

Mehanika fluida 1 – 03.09.2021.

Prvi  kolokvijum iz predmeta MEHANIKE FLUIDA 1 održanog 03. 09.2021.g. nije položio niko od prisutnih kandidata.

 

Drugi  kolokvijum iz predmeta MEHANIKE FLUIDA 1 održanog 03. 09.2021.g. položili su sledeći studenti:

 

R.br. Ime i prezime Br. indeksa Ocena
1. Sofija Branković ME 52/16 8

 

Uvid u radove je u kancelariji 130A (sprat zgrade mašinskih instituta).

 

U Novom Sadu

10.09.2021.g.

Sa Katedre za mehaniku fluida

i hidropneumatske sisteme