Mehanika fluda 1 – 16.09.2022.

Mehanika fluda 1 – 16.09.2022.

Prvi  kolokvijum iz predmeta MEHANIKE FLUIDA 1 održanog 16.09.2022.g. položili su sledeći studenti:

 

R.br. Ime i prezime Br. indeksa Ocena
1. Ivan Vizmeg ME 36/18 6
2. Luka Janeš ME 23/19 6-

 

Drugi  kolokvijum iz predmeta MEHANIKE FLUIDA 1 održanog 16.09.2022.g. položili su sledeći studenti:

 

R.br. Ime i prezime Br. indeksa Ocena
1. Luka Janeš ME 23/19 10
2. Ivan Vizmeg ME 36/18 7
3. Danijela Srnić ME 44/16 6-

 

Uvid u radove je u kancelariji 130A (sprat zgrade mašinskih instituta).

 

U Novom Sadu

19.09.2022.g.

Sa Katedre za mehaniku fluida

i hidropneumatske sisteme