Hidraulika i pneumatika – 27.01.2024.

Hidraulika i pneumatika – 27.01.2024.

Ispit iz predmeta Hidraulika i pneumatika održan je u subotu 27.01.2024. Rezultati kolokvijuma dati su tabelarno.

 

Teorija – prvi deo

Br. Ime Prezime Br. indeksa Broj bodova
1. Dušan Kostić ME44/2021 25
2. Nikola Joksimović ME55/2021 25
3. Ivan Buljubašić ME50/2021 15
4. Nenad Živković ME15/2021 15
5. Marko Ribić ME19/2021 20
6. Milica Savković ME26/2021 10
7. Lazar Lontoš ME45/2021 0

 

Teorija – drugi deo

Br. Ime Prezime Br. indeksa Broj bodova
1. Nikola Joksimović ME55/2021 25
2. Dejan Šukurma ME3/2021 25
3. Dušan Kostić ME44/2021 15
4. Milica Savković ME26/2021 15
5. Barbara Divljak ME33/2021 15
6. Ivan Buljubašić ME50/2021 10
7. Dimitrije Bogdanović ME16/2021 0

 

Zadaci – prvi deo

Br. Ime Prezime Br. indeksa Broj bodova
1. Ivan Buljubašić ME50/2021 25

 

Zadaci – drugi deo

Br. Ime Prezime Br. indeksa Broj bodova
1. Dejan Šukurma ME3/2021 25
2. Ana Erić ME10/2021 25
3. Miloš Savić ME45/2020 25
4. Pavle Atarac ME25/2021 22
5. Mateja Simeunović ME33/21 20
6. Mihajlo Tešić ME53/21 16
7. Nikola Joksimović ME55/22 12

 

Predlog zaključnih ocena dat je tabelarno.

 

Zaključne ocene

Br. Ime Prezime Br. indeksa Broj bodova  
1. Dejan Šukurma ME3/2021 98 10
2. Filip Bjelobrk ME4/2021 86 9
3. Mihajlo Tešić ME53/21 74 8
4. Marko Ribić ME19/21 68 7
5. Strahinja Ljubotina ME9/21 63 7

 

Uvid u radove i upis ocena održaće se u ponedeljak 05.02.2024. u 10:00h u kancelariji br MI 5 (prizemlje zgrade mašinskih instituta).

 

U Novom Sadu Predmetni nastavnik:
01.02.2024 Prof. dr Siniša Bikić