Hidraulika i pneumatika – 25.09.2023.

Hidraulika i pneumatika – 25.09.2023.

Rezultati ispita iz predmeta HIDRAULIKA I PNEUMATIKA održanog u ponedeljak 25.09.2023.g. dati su tabelarno.

 

Prvi zadatak

R.br. Ime i prezime Br. indeksa Broj bodova
(max 25)
1. Milan Pupovac ME 54/20 20

 

Prvi teorijski kolokvijum

R.br. Ime i prezime Br. indeksa Broj bodova
(max 25)
1. Anđelka Lazarević ME 09/20 25

 

Drugi teorijski kolokvijum

R.br. Ime i prezime Br. indeksa Broj bodova
(max 25)
1. Anđelka Lazarević ME 09/20 20

 

Predlog zaključnih ocena

R.br. Ime i prezime Br. indeksa Broj bodova Ocena
1. Milan Pupovac ME 54/20 71 8
2. Anđelka Lazarević ME 09/20 95 10

 

Radovi se mogu pogledati u četvrtak 28.09.2023 u 13:00h, kancelarija 130A (sprat zgrade mašinskih instituta).

 

U Novom Sadu

26.09.2023.g.

Sa Katedre za mehaniku fluida i hidropneumatske sisteme