Hidraulika i pneumatika – 20.01.2023.

Hidraulika i pneumatika – 20.01.2023.

Prvi kolokvijum iz predmeta HIDRAULIKA I PNEUMATIKA održanog 20.01.2023.g. položili su sledeći studenti:

 

R.br. Ime i prezime Br. indeksa Broj bodova
(max 25)
1. Petar Ivić ME 17/20 16,5

 

Drugi kolokvijum iz predmeta HIDRAULIKA I PNEUMATIKA održanog 20.01.2023.g. položili su sledeći studenti:

 

R.br. Ime i prezime Br. indeksa Broj bodova
(max 25)
1. Tereza Budinski ME 16/20 25
2. Jovana Medić ME 27/20 25
3. Nina Babić ME 11/20 25
4. Jelena Seidl ME 20/20 25
5. Aleksa Hamović ME 2/20 25
6. Branislav Bikicki ME 3/20 25
7. Anđelka Lazarević ME 9/20 25
8. Branko Stevanović ME 10/20 25
9. Vladimir Perić ME 5/20 24
10. Marko Matić ME 1/20 22,5
11. Petar Ivić ME 17/20 20
12. Ivan Todorović ME 47/20 17
13. Helena Kapor ME 38/20 15
14. Nevena Tot Petin ME 7/20 15

 

Radovi se mogu pogledati u kancelariji 130A (sprat zgrade mašinskih instituta).

 

U Novom Sadu

24.01.2023.g.

Sa Katedre za mehaniku fluida i hidropneumatske sisteme