Hidraulika i pneumatika – 18.09.2023.

Hidraulika i pneumatika – 18.09.2023.

Rezultati ispita iz predmeta HIDRAULIKA I PNEUMATIKA održanog u ponedeljak 18.09.2023.g. dati su tabelarno.

 

Prvi teorijski kolokvijum

R.br. Ime i prezime Br. indeksa Broj bodova
(max 25)
1. Marko Knežević ME 31/20 25

 

Predlog zaključnih ocena

R.br. Ime i prezime Br. indeksa Broj bodova Ocena
1. Marko Knežević ME 31/20 72 8

 

Radovi se mogu pogledati u utorak 19.09.2023 u 13:00h, kancelarija MI 5 (prizemlje zgrade mašinskih instituta).

 

U Novom Sadu

18.09.2023.g.

Sa Katedre za mehaniku fluida i hidropneumatske sisteme