Hidraulika i pneumatika – 11.09.2023.

Hidraulika i pneumatika – 11.09.2023.

Prvi kolokvijum iz predmeta HIDRAULIKA I PNEUMATIKA održanog 11.09.2023.g. položili su sledeći studenti:

 

R.br. Ime i prezime Br. indeksa Broj bodova
(max 25)
1. Vladimir Bakša ME 21/20 25
2. Miro Mijatović ME 34/20 17
3. Helena Kapor ME 38/20 14
4. Marko Knežević ME 31/20 13
5. Igor Varga ME 30/20 13

 

Drugi kolokvijum iz predmeta HIDRAULIKA I PNEUMATIKA održanog 11.09.2023.g. nije položio niko od prisutnih kandidata.

 

Predlog zaključnih ocena

R.br. Ime i prezime Br. indeksa Broj bodova Ocena
1. Vladimir Bakša ME 21/20 82 9
2. Miro Mijatović ME 34/20 82 9
3. Helena Kapor ME 38/20 51 6
4. Igor Varga ME 30/20 64 7

 

Radovi se mogu pogledati u četvrtak 14.09. u 13:00h, kancelarija 130A (sprat zgrade mašinskih instituta).

 

U Novom Sadu

12.09.2023.g.

Sa Katedre za mehaniku fluida i hidropneumatske sisteme