Hidraulika i pneumatika 10.02.2024.

Hidraulika i pneumatika 10.02.2024.

Ispit iz predmeta Hidraulika i pneumatika održan je u subotu 10.02.2024. Rezultati kolokvijuma dati su tabelarno.

 

Teorija – prvi deo

Br. Ime Prezime Br. indeksa Broj bodova
1. Biljana Babić ME 43/2021 25
2. Barbara Divljak ME 12/2021 25
3. Dejan Marjanović ME 4/2020 25
4. Marko Nazor ME 31/2019 25
5. Mina Jovanović ME 13/2018 25
6. Ivona Černeli ME 29/2019 25
7. Sanja Perić ME 46/2020 20
8. Pavle Atarac ME 25/2021 15

 

Teorija – drugi deo

Br. Ime Prezime Br. indeksa Broj bodova
1. Ana Erić ME 10/2021 25
2. Biljana Babić ME 43/2021 20
3. Marko Nazor ME 31/2019 20
4. Dejan Marjanović ME 4/2020 20
5. Sanja Perić ME 46/2020 20
6. Ivona Gvozdenac ME 11/2021 20
7. Ivona Černeli ME 29/2019 20
8. Pavle Atarac ME 25/2021 20
9. Lazar Lantoš ME 45/2021 20
10. Mina Jovanović ME 13/2018 20
11. Miloš Radun ME 33/2020 0

 

Zadaci – prvi deo

Br. Ime Prezime Br. indeksa Broj bodova
1. Marko Nazor ME 31/2019 25
2. Dušan Kostić ME 44/2021 25
3. Biljana Babić ME 43/2021 25
4. Ivona Černeli ME 29/2019 23
5. Andrija Roganović ME 27/2021 22
6. Ivona Gvozdenac ME 11/2021 24
7. Mina Jovanović ME 13/2018 17
8. Dejan Marjanović ME 4/2020 15
9. Barbara Divljak ME 12/2021 11

 

Zadaci – drugi deo

Br. Ime Prezime Br. indeksa Broj bodova
1. Marko Nazor ME 31/2019 25
2. Dušan Kostić ME 44/2021 25
3. Lazar Lantoš ME 45/2021 23
4. Dejan Marjanović ME 4/2020 25
5. Ivan Buljubašić ME 50/2021 15
6. Miloš Radun ME 33/2020 15
7. Mina Jovanović ME 13/2018 12
8. Biljana Babić ME 43/2021 5

 

Predlog zaključnih ocena dat je tabelarno.

 

Zaključne ocene

Br. Ime Prezime Br. indeksa Broj bodova Ocena
1. Marko Nazor ME 31/2019 95 10
2. Dušan Kostić ME 44/2021 90 9
3. Dejan Marjanović ME 4/2020 85 9
4. Mina Jovanović ME 13/2018 74 8
5. Ivan Buljubašić ME 50/2021 65 7

 

Uvid u radove i upis ocena održaće se u subotu 10.02.2024. u 18:00h u kancelariji br MI 5 (prizemlje zgrade mašinskih instituta).

 

Studentkinja Anja Vukomanović ME 59/2020 poziva se da dođe na uvid u radove.

 

U Novom Sadu Predmetni nastavnik:
10.02.2024 Prof. dr Siniša Bikić