Grejanje, ventilacija i klimatizacija 23.09.2018

Grejanje, ventilacija i klimatizacija 23.09.2018

Čiste energetske tehnologije (OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE) – 2017/2018 – Oktobarski produženi rok, termin 1
Aleksandar Anđelković – (13.M3048) Grejanje, ventilacija i klimatizacija (cet)
23.09.2018 08:00, Sale: 105;
Ukupno studenata: 2
Redni br Br. indeksa Prezime Ime Predisp. poeni Poeni sa ispita Uk. br. poena Ocena
1 GT 13/13 Radojković Nikola ND
2 GT 13/13 Ćirić Tatjana 0 51 51 6
Energetika i procesna tehnika (OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE) – 2017/2018 – Oktobarski produženi rok, termin 1
Aleksandar Anđelković – (13.M3305) Grejanje, ventilacija i klimatizacija
23.09.2018 08:00, Sale: 105;
Ukupno studenata: 3
Redni br Br. indeksa Prezime Ime Predisp. poeni Poeni sa ispita Uk. br. poena Ocena
1 ME 16/2014 Mitrović Vladan 36 40 76 8
2 ME 25/2014 Pantić Miloje 30 25 55 6
3 ME 52/2014 Subić Teodora ND