Goriva i maziva – 31.08.2021.

Goriva i maziva – 31.08.2021.

 

Rezultati ispita održanog u utorak  31.08.2021. prikazani  su  u tabelama:

 

Teorija:

Redni Broj

Ime i prezime

Broj indeksa

Bodovi

1.

Wasi Ariyan

ME 51/2019

38

2.

Ikanović Klaudia

ME 25/2019

38

3.

Petrović Đorđe

ME 23/2018

37

4.

Gavrić Stevan

ME 40/2019

28

5.

Đurić Saša

ME 47/2019

25

6.

Đorđević Jelena

ME 19/2019

24

7.

Mihailović Luka

ME 9/2019

20

8.

Petković Nemanja

ME 22/2019

12

9.

Marinković Vukašin

ME 16/2018

7

 

Predlog zaključnih ocena:

Red.

br.

Ime i prezime

Broj indeksa

Prisustvo

Prvi kolokvijum

Drugi kolokvijum

Usmeni

Ukupno

Ocena

1.

Wasi Ariyan

ME 51/2019

10

12

18

38

78

8

2.

Ikanović Klaudia

ME 25/2019

10

8

2

38

58

6

3.

Gavrić Stevan

ME 40/2019

10

12

3

28

53

6

 

Upis ocena i uvid u radove će se održati u  četvrtak 09.09.2021. u 12h u kabinetu 002 (F blok).

 

Novi Sad,

07.09.2021.

Predmetni nastavnik:

dr Biljana Miljković