Goriva i maziva – 20.09.2022.

Goriva i maziva – 20.09.2022.

 

Rezultati ispita održanog u utorak 20.09.2022. prikazani  su  u tabelama:

 

Teorija:

Redni Broj

Ime i prezime

Broj indeksa

Bodovi

1.

Milošević Sara

ME 11/2017

42

 

Ukupan broj bodova i predlog zaključnih ocena:

Red. Br.

Ime i prezime

Broj indeksa

Prisustvo

Prvi kolokvijum

Drugi kolokvijum

Teorija

Ukupno

Ocena

1.

Milošević Sara

ME 11/2017

5

4

42

51

6

 

Upis u radove će se održati u  ponedeljak 26.09.2022. u 12h u kabinetu 002 (F blok).

 

Novi Sad,

22.09.2022.

Predmetni nastavnik:

dr Biljana Miljković