Goriva i maziva – 05.10.2019.

Goriva i maziva – 05.10.2019.

 

Rezultati ispita iz predmeta GORIVA  I  MAZIVA  održanog u subotu  05.10.2019. prikazani  su  u tabeli:

 

Teorijski deo:

Redni broj

Prezime i ime

Broj indeksa

Bodovi

1.

Jerković Bojana

ME 31/2016

31

2.

Kalkan Radoslav

ME 21/2017

29

 

Radovi se mogu pogledati u petak 18.10.2019. u 12h  u kabinetu  002 (F-blok).

 

Predlog zaključnih ocena prikazan je u tabeli:

Red. broj

Prezime i ime

Broj indeksa

Prisustvo

Prvi kolokvijum

Drugi kolokvijum

Ispit

Ukupno

Ocena

1.

Kalkan Radoslav

ME 21/2017

10

9

3

29

51

6

 

Upis ocena će se održati u petak 18.10.2019. u 12h  u kabinetu  002 (F-blok).

 

Novi Sad,

15.10.2019.

Predmetni nastavnik:

dr Biljana Miljković