Gasna postrojenja – 10.05.2019.

Gasna postrojenja – 10.05.2019.

 

Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta GASNA POSTROJENJA održanog u petak 10.05.2019. su prikazani u tabeli:

 

Red. br.

Prezime i ime

Broj indeksa

Broj bodova

1. Prole Jovan

ME 16/2015

50

2. Vurdelja Dejan

ME 30/2015

50

3. Đurić Mladen

ME 9/2015

43

4. Rakočević Nikša

ME 38/2015

38

5. Mrkaljević Radica

ME 37/2015

21

6. Nađ Emilija

ME 19/2015

8

 

Radovi se mogu pogledati u petak 17.05.2019. u 12h u kabinetu MI 139A.

 

 

Novi Sad,

15. 05. 2019.

Predmetni nastavnik:

Prof. dr Siniša Bikić