Gasna postrojenja – 09.05.2018.

Gasna postrojenja – 09.05.2018.

Rezultati prvog kolokvijuma održanog 09.05.2018. su prikazani u tabeli:

Br. Ime Prezime Broj indeksa Broj bodova
1. Vladan Mitrović МЕ 16/2014 28
2. Slađana Đukić МЕ 27/2014 24
3. Tomislava Radanović МЕ 5/2014 20
4. Aleksandar Pavlica МЕ 12/2014 17

 

Uvid u radove obaviće se u ponedeljak 14.05.2018. u 1515h, u učionici B1-A (prizemlje zgrade mašinskih instituta).

 

Novi Sad

14.05.2018.

Predmetni nastavnik:

Doc. dr Siniša Bikić