Gasna i naftna postrojenja – 13.12.2023.

Gasna i naftna postrojenja – 13.12.2023.

 

Rezultati prvog kolokvijuma održanog u sredu 13.12.2023. su prikazani u tabeli:

 

Zadaci:

Red. br.

Prezime i ime

Broj indeksa

Bodovi

(max 25)

1.

Babić Nina

ME 11/2020

25

2.

Popović Nikolina

ME 24/2020

21

3.

Todorović Ivan

ME 47/2020

21

4.

Budinski Tereza

ME 16/2020

18

5.

Tot Petin Nevena

ME 7/2020

17

6.

Bakša Vladimir

ME 21/2020

17

7.

Ivić Petar

ME 17/2020

13

8.

Hadži Marjanović Uroš

ME 22/2020

8

9.

Mijatović Miro

ME 34/2020

5

 

 

Novi Sad,

20.12.2023.

Predmetni nastavnik:

Prof. dr Siniša Bikić