Edukacijske licence za korišćenje softvera kompanije HEXAGON

Poštovane koleginice i kolege, Katedra za procesnu tehniku, u saradnji sa kompanijom HEXAGON i kompanijom NUMIKON d.o.o. obezbedila je određeni broj edukacijskih licenci za korišćenje softvera kompanije HEXAGON koji imaju široku primenu u rešavanju inženjerskih zadataka iz oblasti Procesne tehnike, prevashodno konstrukcionih proračuna posuda i opreme pod pritiskom, kao i

Start

End

Poštovane koleginice i kolege,

Katedra za procesnu tehniku, u saradnji sa kompanijom HEXAGON i kompanijom NUMIKON d.o.o. obezbedila je određeni broj edukacijskih licenci za korišćenje softvera kompanije HEXAGON koji imaju široku primenu u rešavanju inženjerskih zadataka iz oblasti Procesne tehnike, prevashodno konstrukcionih proračuna posuda i opreme pod pritiskom, kao i ostalih oblasti Energetike i procesne tehnike. Na linku u prilogu možete pogledati prezentaciju kompanije NUMIKON d.o.o. u kojoj su prikazani svi softverski paketi koji se nalaze u ponudi kompanije, od kojih određeni broj softvera poseduje edukacijske licence koje su nam na raspolaganju.

TOP