Druga letnja škola računarske dinamike fluida

Druga letnja škola računarske dinamike fluida

U periodu od 01.07.2018 do 06.07.2018 na Mašinskom fakultetu Univeziteta „Sv. Kiril i Metodije“ u Skoplju, Makedonija, održana je Druga letnja škola računarske dinamike fluida (The 2nd Summer School of Computational Fluid Dynamics). Letnja škola je održana u okviru CEEPUS mreže „Building Knowledge and Experience Exchange in CFD (CEEPUS Network CIII-RS-1012-02-1718)“.

Predavači na letnjoj školi bili su Zoran Markov i Marija Lazarevikj sa Instituta za hidraulično inženjerstvo i automatiku, Mašinskog fakulteta u Skoplju i Maša Bukurov, Slobodan Tašin i Siniša Bikić sa Katedre za mehaniku fluida i hidropneumatske sisteme, Departmana za energetiku i procesnu tehniku, Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu.