Dragan Lazić

Dragan Lazić

Poštovane kolege,

moje ime je Dragan Lazić. Osnovne akademske studije mašinstva završio sam na Departmanu za energetiku i procesnu tehniku, Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu pri čemu sam stekao zvanje diplomiranog inženjera mašinstva 2015. godine, dok sam master akademske studije završio 2018. godine.

Kako sam završio gimnaziju, mašinstvo je u velikoj mjeri predstavljalo nepoznanicu za mene u mnogim stvarima. Prvo čega se sjetim kada pomislim na prvu godinu studiranja jeste prvo predavanje iz Statike, koje je na nesreću bilo u 7h ujutro, što nije doprinijelo mom opštem utisku, a jedino što mi se vrtilo u glavi tokom predavanja jeste bilo pitanje „Šta je ovo!?“. Međutim, kako je vrijeme odmicalo, uz pomoć odličnih profesora i asistenata, koji su svojim strpljenjem i zalaganjem u toku predavanja, a i van predavanja razjasnili mnogo problema sa kojim sam se susretao u toku studiranja. Na fakultetu osim bitnih stvari iz nauke, naučio sam kako da na najbolji način pristupim problemima na koje nailazim i kako da se postavim da bih prevazišao prepreke koje donosi struka i posao.

Trenutno sam zaposlen u EFT-Rudnik i Termoelektrana Stanari. Priliku sam dobio nenadano, ali nakon razgovora sa ključnim ljudima elektrane, započeo sam svoju inženjersku karijeru. Nakon par dana rada i upoznavanja sa, kako bi to rekli na elektrani, „geografijom“ postrojenja, shvatio sam da je ono što sam naučio na fakultetu samo početak i dobra osnova za dalje učenje. Termoelektrana predstavlja ogroman sistem, tako da ima dosta toga što se može naučiti. Električna snaga elektrane je 300MW, a postoje dva tehnička aspekta TE Stanari koja je izdvajaju od sličnih termoelektrana u regionu koje kao gorivo koriste ugalj: kotao sa sagorijevanjem u cirkulacionom fluidizovanom sloju i vazduhom hlađeni kondenzator. Glavne prednosti kotla sa CFS su: fleksibilnost goriva, niske emisije NOx i SO2, kao i visoka efikasnost sagorijevanja. Osnovne prednosti ovog sistema jesu smanjen uticaj na životnu sredinu, kraće vrijeme izgradnje, lakše rukovanje i regulacija ukupnog sistema. Imajući u vidu ove karakterističnosti postrojenja, moguće je vidjeti dosta novih stvari sa kojih se do sada nisam susretao, a i primjeniti znanja stečena na fakultetu u svrhu poboljšavanja procesa proizvodnje. Moja prva pozicija je bila mlađi inženjer za proizvodnju. Nakon dvije godine, postao sam rukovodilac smjene termoelektrane. Posao inženjera u proizvodnji predstavlja stalno učenje i susretanje sa novim problemima, koji se nekad čine kao ne toliko veliki, da bi se na kraju ispostavilo da su ti isti problemi jako kompleksni, pa ih je potrebno sagledati iz više uglova, kako bi se uspješno prevazišle sve prepreke koje se javljaju u svakodnevnom radu. Naravno, vođenje procesa proizvodnje električne energije je i timski posao, pa se kroz susretanje i razgovor sa ljudima uključenim u proces proizvodnje može dosta toga naučiti.

Napredovanje u struci, nauci i životu uopšte, moguće je samo kroz rješavanje problema i prevazilaženje prepreka koje se postavljaju pred nama. Bitno je ne pokleknuti pred izazovima koje donosi život i posao, nego uz prevazilaženje teških situacija, napredovati prema postavljenom cilju, ma koliko on ponekad nedostižno izgledao. Naravno, dešavaće se i greške, manje ili veće, ali iz sopstvenih grešaka najbolje se uči.

Želim Vam mnogo uspjeha u nastavku školovanja i budućoj inženjerskoj karijeri!