DEPT u poseti mašinskom fakultetu u Podgorici

DEPT u poseti mašinskom fakultetu u Podgorici

U sklopu posete mašinskom fakuletu u Podgorici, prof. dr Borivoj Stepanov, sa Fakulteta tehničkih nauka, je održao predavanje pod nazivom “Neki akspekti bezbednosti zatvorenih sistema grejanja”.

Akcenat je bio na sigurnosnim ventilima, koji se ugrađuju u zatvorenim sistemima centralnog grejanja.

“Tehnički standardi već preko 40 godina zahtevaju da se u zatvorenim sistemima grejanja smeju ugraditi kotlovi loženi čvrstim gorivom koji imaju ugrađen sigurnosni razmenjivač toplote. Kod nas praksa to ne poštuje, i to se obrazlaže time da je regulator promaje dovoljan regulator temperature. Regulator promaje reguliše temperaturu u redovnim uslovima, kada su promene spore uslovljene temperaturom okoline. Ali pri naglim promenama, on ne može da reguliše temperaturu. Sigurnosni ventil otvaranjem ispušta sa vodom 1/20 deo toplote pregrevanja, tako da se pregrevanje ne zaustavlja. Kada je temperatura vode preko 100°C dolazi do dvofaznog strujanja u ventilu i do pojave gušenja (choking). Renomirani proizvođač opreme za toplovodne sisteme za sigurnosni ventil navodi da je dozvoljena radna temperatura 110°C. Do 100°C ne dolazi do problema prilikom pucanja suda, posledica je curenje. Što je viša temperatura vode dolazi do veće parne eksplozije pri pucanju suda.”

Izvor slike: Vijesti