DEPT prisustvovao otvaranju nove toplane na biomasu u Banjaluci

DEPT prisustvovao otvaranju nove toplane na biomasu u Banjaluci

U Banjaluci je zvanično otvorena nova toplana na biomasu, koja će se priključiti postojećem sistemu daljinskog grejanja grada Banja Luke, koji čini staro postrojenje na mazut, distributivna mreža i toplotne podstanice. Toplana na biomasu deo je novog preduzeća “Eko toplane” koje predstavlja koncept javno-privatnog partnerstva između grada Banja Luke i kompanije IEE.

Ukupna instalisana snaga novog postrojenja je 49MW, odnosno deset kotlova pojedinačne snage 4,9MW, kojima se obezbeđuje proizvodnja toplotne energije za grejanje 20.000 korisnika. Novi kotlovi kao gorivo koriste drvnu sečku, čija potrošnja na godišnjem nivou iznosi 80.000t. Predviđeno je da toplana na biomasu pokriva bazni deo opterećenja, dok će se vršno opterećenje pokrivati radom postrojenja na mazut.

Prema navodima čelnih ljudi iz grada i komanije IEE novo postrojenje na biomasu trebalo bi da poveća efikasnost sistema daljinskog grejanja za 20% i da pri tome smanji emisiju CO2 za približno 70.000t godišnje.

Ukupna vrednost investicije iznosi oko 36 miliona KM, pri čemu je grad Banja Luka svoj deo obezbedio od Evropske banke za rekonstrukciju i razvoj (EBRD – European Bank for Reconstruction and Development).