DEPT na stručno-naučnoj konferenciji TOPS 2023 na Zlatiboru

DEPT na stručno-naučnoj konferenciji TOPS 2023 na Zlatiboru

Na Zlatiboru je u periodu od 27.05. do 31.05. održana je naučno-stručna konferencija u organizaciji
„Toplane Srbije“. Ovom prilikom su konferenciji prisustvovali i studenti Departmana energetike i procesne
tehnike.
U okviru prvog dana konferencije akcenat je stavljen na energetsku tranziciju sistema daljinskog
grejanja u Srbiji. Sistemi daljnskog grejanja kao i ostali članovi privrede su u obavezi da ispoštuju
 zadate ciljeve od strane evropske unije, u pogledu na dekarbonizaciju privrede a samim time i
toplane kao neizostavne članove energetskog sistema, na koje se Republika Srbija obavezala.
Multidisciplinarno učešće na konferenciji je ističe u odnosu na prethodne godine, a posebno
interesantan je bio deo o finansijskom aspektu projekta tranzicije, a u vezi sa tim je održana i
diskusija na vrlo važno pitanje: „Koji izvore obnovljive energije treba da se inkorporiraju u sisteme
daljinskog grejanja?“ Ovo znači da moraju da se razviju adekvatni mehanizmi i izvori finansiranja
tranzicije koja naravno ukljucuje i dekarbonizaciju sistema daljniskog grejanja, i moglo bi se reći da je
ovo jedan od najvažnijih zadataka za budućnost sa kojim će budući mašinski inženjeri morati sa se
suoče.
Kogeneraciona postrojenja i termalna skladišta energije su takođe bile teme koje su se istakle. U
okviru konferencije je spomenut i projekat koji će biti realizovan u okviru Novosadske toplane koja je
u početnim fazama razrade projekta.
Učesnici su imali priliku da se upoznaju sa projektima koji su realizovani i dosadašnje energetske
tranzicije na primerima dobre prakse kao što su Niška i Kragujevačka toplana. Dr Milica Mladenović
iz Instituta za nuklearne nauke „Vinča“ je prezentovala aktuelna istraživanja metoda sagorevanja
biomase kao obnovljivog izvora energije, a predložene su i metode sagorevanja koje su se pokazale
kao optimalne.

Studentima je bilo interesantno predavanje Prof. Dr Milana Ristanovića sa Mašinskog fakulteta u
Beogradu, koji je predstavio još jedan primer dobre prakse u oblasti automatike. Ovo je bio još jedan
primer neosporivog značaja koji automatika donosi, ne samo u sistemima daljinskog grejanja, već i u
privredi, a konkretan primer koji je predstavio profesor Ristanović se odnosio na AD Metalac.
Jedan deo konferencije je bio posvećen proizvođačima softvera i opreme koji su svoje preduzeće
predstavljali poslovnim partnerima, poput kompanija kao što su Wilo, Olion, Danfoss, Schneider
Electric, Kazantrade Solutions d.o.o. Učesnici su ovom prilikom mogli da vide ekstenzivnu ponudu
proizvoda i usluga ovih kompanija od značaja za sisteme daljinskog grejanja kao i aktuelne projekte
kojima se bave.
Značaj ovakvih skupova se ogleda u okupljanju aktera sistema energetike i stvaranju pozitivne
atmosfere u kojoj se razmenjuju ideje i diskutuje o realnim problemima vezanim za struku. Učesnici
imaju priliku da uče jedni od drugih na primerima dobre prakse koji svedoče o razvoju i rastu ove
branše, a kao budući inženjeri, poželjno je da studenti imaju priliku da se uključe u slične stručne
skupove u toku studija.