DEPT na prezentaciji softvera HERZ PRO Plan 5

DEPT na prezentaciji softvera HERZ PRO Plan 5

Na Fakultetu tehničkih nauka 12.12.2022. održana je prezentacija softvera HERZ PRO Plan 5 čija je svrha projektovanje termomašinskih instalacija. Prezentaciji su prisustovali studenti IV godine Departmana za Energetiku i procesnu tehniku i V godine studijskog programa Čiste energetske tehnologije. Prezentaciju, ispred kompanije HERZ, je održao Siniša Đurđić, dipl.inž.maš. Nakon uvodih reči i opštih informacija o kompaniji HERZ i softveru, studenti su upoznati sa načinom i mogućnostima korišćenja softwera.

Softver nudi niz inovativnih funkcija za poboljšanje efikasnosti i kvaliteta svakodnevnog rada inženjera. Uvodi korisnika kroz sve faze planiranja koncepta, počevši od planova instalacije, hidrauličkih i termičkih proračuna do konačnog rešenja.  Sistemi grejanja sa radijatorima ili sa podnim grejanjem mogu biti u potpunosti projektovani i dimenzionisani. Kada je projekat gotov, softver će napraviti listu materijala sa svim potrebnim HERZ proizvodima. Radijatori i kolektori grejnih krugova, kao i integrisane armature i ventili u sistemu grejanja mogu se izabrati iz dostupne HERZ baze podataka o proizvodima. HERZ PROplan 5 omogućava projektovanje kombinovanih sistema, kao što su sistemi radijacionog grejanja zajedno sa dodatnim konvektivnim grejnim elementima.

Tokom prezentacije inženjer iz kompanije HERZ  je objasnio sve faze projektovanja i izgradnje postrojenja, diskutovao sa studentima brojne tehničke detalje i tehnološke šeme i odgovarao na pitanja studenata.

 

 

 

Još jednom se zahvaljujemo kompaniji HERZ.