DEPT na prezentaciji softvera Altair

DEPT na prezentaciji softvera Altair

Weiss Simulation kompanija je 29.9.2020. godine održala prezentaciju Altair softvera gde su prisustvovali i članovi Departmana za energetiku i procesnu tehniku. Prezentacija je održana u svečanoj sali Fakulteta tehničkih nauka. Nakon uvodne reči usledila je prezentacija Miodraga Bojovića o samoj kompaniji, informacijama gde sve i na koji način kompanija posluje.

Prezentacija je obuhvatila: 

– Kratko predstavljanje kompanije Altair,
– Hyperworks platformu,
– Inspire platformu,
– Altair univerzitet za studente,
– Altair univerzitet za profesore,
– Kratka demonstracija u softveru,

U na kraju izlaganja  povela se i kratka diskusija sa studentima o pojedinim rešenjima, prednostima i manama određenih izvedbi kao i o konkretnim tehničkim poteškoćama na koje su inženjeri iz  nailazili tokom implementacije pojedinih rešenja.