DEPT na Konferenciji platforme znanja o energetskoj efikasnosti

DEPT na Konferenciji platforme znanja o energetskoj efikasnosti

Studenti IV godine Departmana za energetiku i procesnu tehniku i studijskog programa Čiste energetske tehnologije su prisustvovali Konferenciji platforme znanja o energetskoj efikisasnosti 18.4.2019. u Skupštinskoj sali AP Vojvodine. Konferencija je organizovana u cilju sticanja praktičnih iskustava i boljeg upoznavanja o značaju energetske efikasnosti. Konferneciju je otvorio državni sekretar u ministarstvu rudarstva i energetike prof. dr. Stevica Deđanski.

Nakon uvode reči  usledila su predavanja u vezi sa energetskom efikasnošću. Prisutni su imali priliku da se upoznaju sa platformom o energetskoj efikasnosti. Platforma znanja za energetsku efikasnost predstavlja klaster postojećih znanja iz ove oblasti sa ciljem pružanja informacija i savetovanja, podsticanja umrežavanja, razmene znanja i iskustava, kao i sa ciljem unapređenja jedinica lokalne samouprave u Srbiji.

Akcenat je bio na mehanizmima, alatima i zakonodavstvu u vezi sa korišćenjem novčanih sredstava za osnovne, srednje i predškolske ustanove. Takođe, na samoj konferenciji je predstavljen kalkulator za analizu primene mera energetske efikasnosti na školski objekat. Cilj je da se sagledaju uštede u školi sa aspekta visine neophodne investicije i cene energije, a radi efikasnijeg i lakšeg donošenja investicionih odluka.