DEPT na jubilarnom 50. međunarodnom kongresu KGH

DEPT na jubilarnom 50. međunarodnom kongresu KGH

Studenti III i IV godine Departmana za energetiku i procesnu tehniku i studijskog programa Čiste energetske tehnologije posetili su međunarodni kongres o Grejanju, ventilaciji i klimatizaciji u Beogradu.  Kongres održan je od 4. do 6. decembra 2019. godine u Begoradu u Sava Centru uz podršku raznih organizacija i institucija, a neke od njih su: American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE),  Federation of European Heating, Ventilation and Air Conditioning (Rehva), Međunarodni institut za hlađenje – IIF i Russian Association of Engineers for Heating, Ventilation, Air-Conditioning, Heat Supply and Building Thermal Physics – ABOK.

Kako je na zvaničnom sajtu FTN-a navedemo: Na jubilarnom 50. najvećem međunarodnom kongresu i izložbi o klimatizaciji, grejanju i hlađenju u ovom delu Evrope -„KGH“ održanom u Sava Centru u Beogradu, prof. dr Radetu Doroslovačkom, dekanu Fakulteta tehničkih nauka uručeno je priznanje za izuzetan doprinos FTN-a i Departmana za energetiku i procesnu tehniku razvoju struke KGH i za dugogodišnju podršku ovom kongresu.

Departman za energetiku i procesnu tehniku već duži niz godina organizovano dolazi na Kongres sa studentima četvrte godine i master studija studijskih programa Energetika i procesna tehnika i Čiste energetske tehnologije koji učestvuju u svim aktivnostima Kongresa, a naročito studentskoj sekciji kao i takmičenju za najbolji master rad. Na taj način oko 80 studenata FTN-a svake godine ima priliku da se sretne sa svojim kolegama sa drugih fakulteta, slušaju predavanja renomiranih stručnjaka iz zemlje i inostranstva i unaprede svoja praktična znanja iz KGH tehnike.

Uz standardne sesije na kojima je akcenat stavljen na teme  kao što su: obnovljivi izvori energije, moderni sistemi grejanja, preporuke za predivđanje potreba potrošnje energije u stambenim, poslovnim i javnim objektima, održana je i sesija posvećena najboljim radovima objavljenim u prvim brojevima časopisa, kao i pregled najznačajinijih domaćih naučnika koji rade širom sveta.

U četvrtak, 5 decembra, na studentskoj sesiji kojom je predsedavao  Bratislav Blagojević, studenti su imale priliku da se upoznaju sa radom društva za KGH u izlaganju profesora Branislava Todorovića. Nakon toga, su usledila izlaganja Darryl Boyce, predsednika ASHRAE-a, Frank Hovorka, predsednika REHVA federacije, Didier Coulomb, direktora Međunarodnog instituta za hlađenje, profesora Aleksandra Anđelkovića, predsenika ASHRAE za mlade inženjere u Evropi i Riste Cinkova, profesora na Univerzitetu Sveti Ćirilo i Metodije u Skoplju, koji su u kratkim prezentacijama izneli informacije o prilikama i izazovima koji su predstavljeni pred studente – buduće kolege i pred mlade kolege, kao i o mogućnostima  za dalje usavršavanje na polju KGH preko ASHRAE udruženja i REHVA federacije.

Potom su usledile prezentacije studentskih radova. Tema prve prezentacije je bila: Predlog energetskih razreda zgrada prema ukupnoj primarnoj energiji, a izlagač je bio Slavoljub Savković sa Mašinskog fakulteta u Beogradu. Nakon toga usledila je prezentacija kolega iz Rumunije sa tehničkog fakulteta u Bukureštu na temu: Eksperimentalno i teorijsko određivanje performansi hibirdnog solarnog PV/T panela.

Posebno nam je drago što je treći izlagač bio studenta Fakulteta tehničkih nauka, Departmana za energetiku i procesnu tehniku Damir Kovčić. Tema rada je bila: Optimizacija rada rashladnog postrojenja primenom regulacije potisnog pritiska kompresora. Takođe, kolega Kovčić je predstavljao Fakultet tehničkih nauka, odnosno, Departman za energetiku i procesnu tenhiku, na studentskom takmičenju u okviru kongresa KGH. Drugu godinu uzastopno je Fakultet tehničkih nauka osvojio prvo mesto. Preostale dve teme su bile: Optimizacija dvocevnog sistema vodenog centralnog grejanja i Gubici toplote: faktor oblika, koje su bile prezentovane od strane kolega Nikole Živkovića sa Fakulteta za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu i Nistora Luciana sa Tehničkog fakulteta iz Timošoare.

Nakon odražnih sesija u četvrtak, uveče, je organizovano druženje studenata, različitih mašinskih fakulteta koji su posetili kongres. Na Mašinskom fakultetu u Beogradu organizovana je rok svirka, gde su studenti imali prilike da se bolje upoznaju sa kolegama, sumariju utiske i uživaju u muzici.

Još jednom se zahvaljujemo organizatorima kongresa.  

Slike sa posete se mogu videti u albumu ispod. Klikom na bilo koju sliku odlazi se na album.

Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo