ASHRAE – YEA Leadership International 2018

ASHRAE – YEA Leadership International 2018

Od 19. do 21. oktobra 2018. godine u hotelu “Zepter” u Beogradu u organizaciji američkog društva ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers), odnosno komiteta zaduženog za kreiranje programa za razvoj mladih profesionalaca i inženjera koji su članovi ASHRAE-a, realizovan je vikend trening gde su se sastali mladi inženjeri iz celog sveta da bi razgovarali i učili o liderstvu, načinima kako da unaprede svoje liderske veštine, savetima za brzu putanju do efikasnog i svesnog vođenja, o tome kako se samostalno preusmeriti iz uloge “vrednog radnika” na lidera koji gradi stvarne vrednosti, šta su zajedničke osobine uspešnih ljudi, ali i o ciljevima kojima treba težiti u poslu i privatnom životu.

Na treningu su se okupili mladi inženjeri iz Velike Britanije, Kine, Hrvatske, Egipta, Sjedinjenih Američkih Država, Grčke, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Indije i Srbije koji se bave naučnim radom ili radom u praksi iz određene oblasti. Učesnici su imali priliku da se tokom vikenda upoznaju sa kolegama iz raznih krajeva sveta i podele svoja aktuelna interesovanja i probleme sa kojima se susreću. Pravo učešća imali su diplomirani inženjeri, koji su članovi ASHRAE i koji imaju manje od 35 godina.

Učesnici su imali priliku da prisustvuju predavanjima i veoma zanimljivim i korisnim radionicama koje je vodila Tricia Evans, prvi poslovni trener (Business Coach) u Dubaiju, koja je radila sa preko 6500 menadžera na Bliskom Istoku od 1993. godine. Njen posao je saradnja sa kompanijama u cilju pomoći u razvoju liderskih veština njihovih vodećih kadrova. Parola koju pokušava da propagira u svim treninzima koje održava širom sveta glasi:

Be successful on purpose…in all areas of your life!

Predavanja i radionice su se održavale tri dana, tokom kojih je bilo reči o različitim temama koje se tiču liderstva u poslovnom svetu. Na kraju svakog se izdvojila po jedna poruka koja je zaokruživala razgovore i predavanja koja su bila aktuelna tog dana.

Dan 1. – Prvog dana treninga učesnici su se, zajedno sa trenerom, bavili pitanjima njihovog mesta u poslovnom i privatnom životu, vizuelizacijom njihovih života u sadašnjem trenutku i u budućnosti, raspravljalo se o pojmu uspeha i koje značenje on ima za pojedinca, kao i o razlici između pojmova “menadžer” i “lider”.

Poruka prvog dana:

No-one cares how hard you work – it’s about the value you deliver to the business!

2

Dan 2. – Drugog dana, učesnici treninga su se bavili pitanjima funkcionisanja u timu, odnosno definisanjem načina na koji ljudi iz okruženja sagledavaju njihovu ličnost, sopstvenog mesta i doprinosa u timu u kom rade i načina na koji sarađuju sa ljudima koji su veoma različiti od njih. Slična pitanja su razrađivana tokom drugog dana, a na njih su takođe odgovarali i putem upitnika Belbin Team Roles, koji se pokazao kao veoma zanimljiv pristup sa jasnim i slikovitim rezultatima, iz kojih su učesnici naučili dosta o sebi i o svom mestu u timu u poslovnom okruženju.

Poruka drugog dana:

Think big, dream big!

3

Dan 3. – Trećeg dana, učesnici su imali priliku da sagledaju razmišljanja i zaključke od prethodna dva i da objektivno definišu svoje mesto u poslovnom okruženju i način na koji mu doprinose. Na osnovu toga je trebalo i da definišu svoje slabosti i nedostatke i konkretizuju način na kojima će u budućnosti moći da rade kako bi brže i učinkovitije napredovali u poslovnom svetu. U više navrata je naglašena važnost prisutnosti pojedinca u internet bazi podataka, na poslovnoj društvenoj mreži “LinkedIn”, kao i načina na koji se pojedinac predstavlja na istoj, kako bi bio dostupan i vidljiv na tržištu iz konktretne oblasti.

Poruka trećeg dana:

Success is not an accident – it’s a decision & a process.

4

Na kraju vikenda svaki član je dobio “Certificate of Completion” kao dokaz o učešću i završenom treningu.

Kako bi gosti koji su došli iz raznih krajeva sveta upoznali Beograd, na kraju svakog radnog dana ogranizovan je turistički obilazak, tokom kog su mogli da čuju priču o bogatoj istoriji Srbije i Beograda i njegovih znamenitosti.

Učesnici treninga su imali priliku da prve večeri posete Beton halu, koja kroz svoj prepoznatljivi ambijent i muziku vešto spaja modern i tradicionalno, a u kojoj se jasno ogleda savremeni način života Beograđana.

Druge večeri je organizovana poseta čuvenoj boemskoj četvrti Skadarlija, gde su imali priliku da uživaju u srpskoj tradicionalnoj hrani i muzici i da na taj način u pravom svetlu osete duh Beograda.