Aparati za mehaničko prečišćavanje – 05.04.2021.

Aparati za mehaničko prečišćavanje – 05.04.2021.

 

Rezultati ispita održanog u ponedeljak 05.04.2021. su prikazani u tabeli:

Red.br.

Ime i prezime

Broj indeksa

Broj bodova

1.

Racić Milica

M3 13/2020

39

 

Ukupan broj bodova i predlog zaključne ocene:

Red.

br.

Ime i prezime

Broj indeksa

Prisustvo

Seminarki rad

Ispit

Ukupno

Ocena

1.

Racić Milica

M3 13/2020

10

35

39

84

9

 

 

Novi Sad,

06. 04. 2021.

Sa Katedre za mehaniku fluida i hidropneumatske sisteme