Aparati za mehaničko prečišćavanje – 12.07.2021.

Aparati za mehaničko prečišćavanje – 12.07.2021.

 

Rezultati ispita održanog u ponedeljak 12.07.2021. su prikazani u tabeli:

Red.br.

Ime i prezime

Broj indeksa

Broj bodova

1.

Prole Jovan

M3 20/2020

32

 

Ukupan broj bodova i predlog zaključne ocene:

Red.

br.

Ime i prezime

Broj indeksa

Prisustvo

Seminarki rad

Ispit

Ukupno

Ocena

1.

Prole Jovan

M3 20/2020

10

40

32

82

9

 

 

Novi Sad,

16. 07. 2021.

Sa Katedre za mehaniku fluida i hidropneumatske sisteme