Aparati za mehaničko prečišćavanje – 06.02.2021.

Aparati za mehaničko prečišćavanje – 06.02.2021.

 

Rezultati ispita održanog u subotu 06.02.2021. su prikazani u tabeli:

Red.br.

Ime i prezime

Broj indeksa

Broj bodova

(max 50)

1.

Knežević Vesna

M3 12/2020

28

2.

Racić Milica

M3 13/2020

19

3.

Joković Ognjen

M3 10/2020

5

 

Novi Sad,

11. 02. 2021.

Sa Katedre za mehaniku fluida i hidropneumatske sisteme