poseta

Apr
19

DEPT u poseti mašinskom fakultetu u Podgorici

U sklopu posete mašinskom fakuletu u Podgorici, prof. dr Borivoj Stepanov, sa Fakulteta tehničkih nauka, je održao predavanje pod nazivom ” Neki akspekti bezbednosti zatvorenih sistema grejanja “.

By Igor Mujan | Vesti naslovna
DETAIL
TOP