Prof. Maša Bukurov

 1. Istraživanje prve brzine fluidizacije
 2. Nasipanje Štranda peskom

Prof. Siniša Bikić

 1. Predviđanje potrošnje gasa
 2. Distributivna mreža – dizel gorivo

Doc. Slobodan Tašin

 1. Crpne stanice za zaštitu od poplava
 2. Crpne stanice za otpadne vode
 3. Dehidratacija nafte

Prof. Maša Bukurov

 1. Istraživanje strujanja kroz paro-vodeni injektor računarskom dinamikom fluida
 2. Istraživanje prve brzine fluidizacije računarskom dinamikom fluida na uprošćenom modelu
 3. Eksperimentalno istraživanje aerodinamičkih svojstava aeroprofila
 4. Istraživanje aerodinamičkih svojstava aeroprofila računarskom dinamikom fluida
 5. Optimizacija potrošnje vode u JP „Sportski i poslovni centar Vojvodina“

Prof. Siniša Bikić

 1. Predviđanje potrošnje prirodnog gasa;
 2. Istraživanje reoloških osobina nanojonske tečnosti;
 3. Numeričke simulacije nanojonske tečnosti;
 4. Razvoj eksperimentalnog postrojenja za ispitivanje nanofluida i
 5. Održavanje gasovoda/naftovoda.

Doc. Slobodan Tašin

 1. Simulacija ispada pumpe iz pogona na prostom cevovodu.
 2. Simulacija starta pumpe pri različitim graničnim uslovima na usisnoj i potisnoj strani.
 3. Simulacija i analiza rada različitih pneumatskih i elektropneumatskih sistema (po izboru).
 4. Simulacija i analiza rada različitih hidrauličkih i sistema (po izboru).
 5. Poračun i konstrukcija separatora.